Reisvoorwaarden CubaNeo Travel VOF

Algemene voorwaarden CubaNeo Travel VOF

Als je een boeking bij CubaNeo Travel maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van CubaNeo Travel. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele traject van advisering door CubaNeo Travel tot de uitvoering van de reis. Het is van groot belang dat u de algemene voorwaarden goed hebt gelezen vóór het maken van uw boeking. Ook gaan wij er vanuit dat u de informatie over de reis die u wilt boeken goed heeft doorgelezen.

Boeking en (aan)betaling

Na het bespreken van alle wensen van de reiziger zal CubaNeo Travel met een reisvoorstel komen. Reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig, mits de betreffende reis over langer dan 8 weken plaatsvindt.   Reisvoorstellen voor reizen die binnen 8 weken zullen plaatsvinden zijn korter geldig en zijn afhankelijk van het type reis en de specifieke wensen van de reiziger. CubaNeo Travel zal bij elk reisvoorstel duidelijk de geldigheid aangeven. Om tot een overeenkomst te komen ontvangt CubaNeo Travel de bevestiging van de klant binnen de geldigheidsduur van het reisvoorstel. CubaNeo Travel zal de klant vervolgens een factuur en betalingslink sturen. Voor reizen die over langer dan 8 weken plaatsvinden is de betalingslink 7 dagen geldig. De reiziger mag kiezen of deze een aanbetaling doet van 25% van de reissom, of de volledige reissom direct voldoet. Voor reizen die binnen 8 weken plaatsvinden zal de betalingslink 48 uur geldig zijn en 100% van de reissom zal voldaan moeten worden. Na ontvangst van de (aan)betaling is de overeenkomst een feit en wordt de reis in Cuba gereserveerd. In het geval dat een bepaald onderdeel van de reis niet meer beschikbaar is zal CubaNeo Travel een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meer kosten aan verbonden zijn.

Reizigers die een aanbetaling hebben gedaan van 25% van de reissom, dienen te zorgen dat de overige 75% van de reissom op tijd (uiterlijk 8 weken voor vertrek) is bijgeschreven op het rekeningnummer van CubaNeo Travel NL92 KNAB 0259 3187 28. Indien de betaling van de overige 75% van de reissom niet op tijd wordt ontvangen behoudt CubaNeo Travel VOF zicht het recht voor om de reis te annuleren. De annuleringskosten bedragen dan de aanbetaalde 25% van de reissom. De bankgegevens van CubaNeo Travel  VOF zijn ook terug te vinden op de factuur die wordt toegestuurd bij boeking. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Uiterlijk 2 weken voor vertrek zal CubaNeo Travel de reisbescheiden versturen per e-mail. Controleer altijd of de gegevens van alle reizigers correct zijn weergegeven (namen etc.), en laat het CubaNeo Travel z.s.m. weten als dit niet het geval is.

Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger kan per e-mail geschieden. Bij ontvangst van een annulering zal CubaNeo Travel altijd binnen 2 werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging van de annulering versturen naar de reiziger. Als de reiziger géén ontvangstbevestiging ontvangt binnen 2 werkdagen dient deze direct contact op te nemen met CubaNeo Travel.

Afhankelijk van het moment van annulering zullen de volgende percentages van de reissom verhaald worden op de reiziger:

  • Bij annulering van de reis tot 8 weken vóór de ingangsdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 25% van de reissom, met een minimun van € 75,-
  • Bij annulering van de reis tot 6 weken vóór de ingangsdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 50% van de reissom, met een minimun van € 75,-
  • Bij annulering van de reis tot 2 weken vóór de ingangsdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 80% van de reissom, met een minimum van € 75,-
  • Bij annulering van de reis minder dan 2 weken vóór de ingangsdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom, met een minimum van € 75,-

Wijzigingen door de reiziger

Het is mogelijk voor de reiziger om de geboekte reis aan te passen. Dit zal altijd in overleg met CubaNeo Travel moeten geschieden en brengt kosten met zich mee. De kosten voor het wijzigen van de reis bedragen €35,- In sommige gevallen zullen er ook annuleringskosten in rekening moeten worden gebracht. Het is tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek toegestaan om de reis over te dragen aan iemand anders, en altijd in overleg met CubaNeo Travel. Ook hiervoor zal CubaNeo Travel €35,- euro in rekening brengen.

Reisverzekering voor medische kosten

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het zorgen van een geschikte reis- en ziektekosten verzekering. De Cubaanse overheid heeft het bezit van een reis- en ziektekostenverzekering verplicht gesteld. Bij aankomst in Cuba dienen alle reizigers te kunnen aantonen dat ze over een polis beschikken in Nederland die hen dekt voor medische kosten in Cuba. Neem daarom een (kopie van) een  Engelstalige verklaring mee waarop het polisnummer, de naam van de verzekerde en naam van de verzekeringsmaatschappij vermeld staan. Dit document krijg je bij de meeste verzekeringsmaatschappijen op verzoek. Vraag ook om op dit document de periode te vermelden dat je in Cuba verblijft, en dat je dus voor deze periode verzekerd bent. Cuba accepteert geen verzekeringen die lopen bij een Amerikaans bedrijf. Mocht je ter plaatse niet in het bezit zijn van de gewenste verzekeringen, dan wordt je verplicht deze op Cuba af te sluiten. (bron: Cubaans consulaat)

Reizen met een avontuurlijk karakter

De reizen die CubaNeo Travel aanbiedt zijn op sommige momenten “buiten de gebaande paden”. CubaNeo Travel stelt met zeer grote zorgvuldigheid haar reizen samen met partners met wie wij zeer intensief contact onderhouden. Het is goed om u te realiseren dat zich soms onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. Cuba is een land met geheel andere gebruiken en omstandigheden dan Nederland. Als de omstandigheden vragen om het inzetten van een alternatief, zullen wij ten alle tijden ons inzetten om dit alternatief van vergelijkbare kwaliteit te laten zijn of beter.

Paspoort en visa

De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek te zorgen voor een paspoort met voldoende geldigheid en een toeristen kaart (visum). Zorg ervoor dat jouw paspoort bij vertrek nog 6 maanden geldig is. De toeristenkaart die je nodig hebt om naar Cuba te reizen is 30 dagen geldig en kan nog eens 30 dagen worden verlengd. Deze kan je aanvragen bij het Cubaanse Consulaat. De toeristenkaart kan zowel persoonlijk als per post aangevraagd worden. Je kunt het formulier dat je hiervoor nodig hebt aanvragen via het email adres van de ambassade concuba@bart.nl Ook zijn er enkele sites waar je jouw toeristenkaart kunt aanvragen, zoals https://www.cubavisa.net/ of https://e-visums.nl/cuba Controleer zelf altijd of deze informatie nog steeds actueel en correct is.

Gezondheid

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van medische informatie en het halen van de eventuele benodigde vaccinaties en eventuele andere zaken nodig om ziekte te voorkomen. Heb hierover altijd contact met een gespecialiseerde instantie zoals de GGD. Je kunt ook meer informatie vinden op de site van het LCR over hoe ziekte op reis kan worden voorkomen: https://www.lcr.nl/  Baseer je niet uitsluitend op de informatie op de website van CubaNeo Travel.

(Prijs)aanpassingen of opzeggen van de reis door CubaNeo Travel

In bijzondere situaties behoudt CubaNeo Travel VOF zich het recht voor om de aangeboden reizen aan te passen. Zodra zich er een bijzondere situatie voordoet zullen wij direct contact opnemen met de klant om de aanpassing te bespreken. In het geval dat de reiziger niet akkoord gaat met de aanpassing heeft CubaNeo Travel het recht om de reis te annuleren. Consumenten zullen dan de betaalde reissom retour ontvangen.

CubaNeo Travel kan na boeking de prijs van pakketreizen alsnog verhogen of verlagen mits wij te maken krijgen met een wijziging in kosten ten gevolge van vervoer, brandstofprijzen, heffingen of wisselkoersen. In het geval van een prijs verlaging zullen administratieve kosten á €35,- worden afgetrokken van het te retourneren bedrag. Prijsverhogingen zullen uiterlijk 20 dagen voor vertrek worden doorberekend aan de reiziger.

Op tijd verschijnen

Bustickets en vouchers worden in Cuba overhandigd aan de reiziger. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om op tijd te verschijnen voor transfers en busreizen. Als er een busverbinding wordt gemist door nalatigheid van de reiziger zullen de kosten voor een vervangende busreis en eventuele extra kosten zoals een overnachting op een niet geplande plek voor rekening komen van de reiziger.

Ook is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om op tijd klaar te staan voor een reis per oldtimer. Als de reiziger aanzienlijk later verschijnt dan gepland behoudt CubaNeo Travel in overleg met de chauffeur het recht voor om het reisprogramma aan te passen. Mogelijke kosten die hierdoor ontstaan (zoals overnachten op een niet geplande plek) komen voor rekening van de reiziger.

CubaNeo Travel VOF
Echternachlaan 26
5625 JA Eindhoven
info@cubaneotravel.com